Välj en sida

Västsvenska företag satsar på kultur

1992 tog Västsvenska Handelskammaren, i samarbete med regionen och några kommuner, initiativet till Västsvenska Kulturfonden. Syftet var att, genom kompetensutveckling, stimulera kulturen i den västsvenska regionen. Ett rikt kulturliv är en viktig puzzelbit när det gäller att skapa förutsättningar för personers och företags fortsatta utveckling. EU har slagit fast att kulturen bidrar till konkret tillväxt i Europas regioner. Något som naturligtvis även gäller Västsverige.

Kulturfonden har sedan starten medverkat till att drygt 4,5 miljoner kronor har kunnat delas ut till kulturaktörer som vill utvecklas vidare. Fonden har också genom seminarier bidragit till ökad ömsesidig förståelse för såväl kulturens som näringslivets villkor samt medverkat till kompetensutbyte mellan parterna.

Det är fondens ambition att i enlighet med stadgarna fortsätta att kompetensutveckla och därigenom stimulera västsvensk kultur.

Ansök innan 15 september

Ansök innan 15 september

Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom de sköna konstarter som inräknas i ett aktivt kulturliv.

30 års verksamhet

30 års verksamhet

1992 etablerade Västsvenska Handelskammaren den första svenska aktiva företagssponsrade kulturfonden. 2022 är det 30 år sedan initiativet togs.

2018 års stipendiater

2018 års stipendiater

Vid det traditionella höstmötet på Bio Roy i Göteborg delades årets stipendier ut bland unga kreativa kulturaktörer från hela Västsverige.

Västsvenska Kulturfonden är en insamlingsstiftelse som skall, i enlighet med sitt ändamål, dela ut minimum 80 % av sin årliga avkastning. För att tillgodose önskemålet om samverkan mellan näringsliv och den offentliga sektorn i Västsverige företräds Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i styrelsen. Fonden kontrolleras av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Ansökan

Västsvenska Kulturfonden har hittills delat ut kompetensutvecklingsstipendier en gång per år. Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc. Stipendierna vill också värna om det unga kulturlivets fortsatta utveckling.
Frågor om fonden kan ställas till

Claes Orwallius – claes.orwallius@gmail.com

Västsvenska Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation för den samlade västsvenska företagssamheten med anor från 1661.

Handelskammaren har bildats av det västsvenska näringslivet och arbetar med att stärka tillväxten i regionen samt hjälpa företagen att göra fler och bättre affärer.

Handelskammaren har haft kreativitet i fokus under många år. Det är när olika kompetenser som exempelvis ingenjörer och konstnärer möts som riktigt intressanta resultat uppstår. Handelskammaren skall vara en plats där gränsöverskridande möten skapas.