Välj en sida

Fonden

Västsvenska Kulturfonden är en insamlingsstiftelse som, i enlighet med sitt ändamål, skall dela ut minimum 80% av sin årliga avkastning.
För att tillgodose önskemålet om samverkan mellan näringsliv och den offentliga sektorn i Västsverige företräds Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i styrelsen. Fonden kontrolleras av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Organisation

Västsvenska Handelskammaren är fondens huvudman. Det innebär att Handelskammaren tillsätter fondens styrelse. Fondens revisorer är också Handelskammarens. Fondens styrelse har företrädare för såväl näringsliv, kommuner som regionen.

Styrelse

Hans Renström (ordförande)
Jonas Anderson
Bengt Ellison
Susanne Erixon
Mikael Fellenius

Kristina Holmgren
Sören Nyeboe
Ann Catrine Fogelgren
Birgitta L.-Öfverholm

Claes Orwallius (sekreterare)

Verksamhet

Fondens styrelse sammanträder 3-4 gånger om året dels för att ta ställning till ekonomi och förvaltning, diskutera aktiviteter som gagnar ändamålet samt besluta om eventuella stipendier. Stiftelsen som har som främsta uppgift att dela ut kompetensutvecklingsstipendier betraktas, enligt beslut från Skatteverket, som inskränkt skatteskyldig enligt 7 kap. 4§ inkomstskattelagen. För det krävs att stipendierna uppfyller det kvalificerade ändamålet att delas ut till undervisning eller utbildning.

Fonden har delat ut kompetensutvecklingsstipendier 1 gång per år efter ett ansökningsförfarande som finns angivet under fliken ansökan.