Välj en sida

Ansökan

Västsvenska Kulturfonden har hittills delat ut kompetensutvecklingsstipendier en gång per år.
Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc. Stipendierna vill också värna om det unga kulturlivets fortsatta utveckling.

Villkor

Ansökningsförfarandet tillgår på följande sätt:

  1. Ansökningsperiod 1 jan – 1 september varje år
  2. En ansökningsblankett finns att tillgå på hemsidan eller genom att vända sig till kansliet antingen per mail claes.orwallius@gmail.com eller mobil 0708 33 59 11
  3. Endast blanketten kan användas. Följ noga anvisningarna på blanketten.
  4. Observera att inga arbetsprover skall skickas.
  5. Styrelsen tar i regel beslut i september varefter stipendierna kan utdelas i oktober, november eller december.
  6. Här kan du läsa om vad som gäller avseende GDPR.

Stipendiernas storlek och antal beslutas av styrelsen. Observera att stipendierna skall användas till kompetensutveckling inom den kulturart som du ägnar dig åt.

Ange gärna de kostnader du beräknas få för t.ex. utbildning eller material. Det kan röra sig om kursavgifter, lärarkostnader, inköp av undervisningsmaterial etc. Notera att kostnader för försörjning och resor ej kan inräknas. Med försörjning menas t.ex. mat och boendehyra.

Styrelsen väger in i sitt beslut stipendiatens fortsatta möjlighet att stimulera västsvenskt kultur. Den sökande bör därför ha sin kulturella gärning i Västsverige. Till Västsverige räknas Västra Götalands län och Hallands län.

Formulär

  1. Skriv ut ansökingsformuläret som finns i PDF filen.
  2. Se till att fylla i alla uppgifter i formuläret
  3. Fyll inte i mer information än vad som får plats i repektive ruta.
  4. Skicka in formuläret till adressen till höger

Stipendiet skall användas till utbildning inom ditt kompetensområde. Du skall i ansökan ange hur du avser att nyttja stipendiet. Du kommer även att få lämna en kort rapport till Kulturfonden om hur du nyttjat stipendiet

Västsvenska Kulturfonden
Grönfinksvägen 1
429 33 Kullavik

OBS! skicka inte arbetsprover
Ansökningar som innehåller arbetsprover kommer inte att behandlas.

Skicka in ansökan per brev!
För att vi ska få din underskrift måste du skicka in din ansökan som ett vanligt brev.